10 มีนาคม 2562 กรมชลประทาน เตรียมแผนรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง พร้อมให้เกษตรกรและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใช้น้ำอย่างคุ้มค่า

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190310082330614

อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงการรับมือสถานการณ์ภัยแล้งที่กำลังจะมาถึง ว่าได้แบ่งออกเป็น 2 พื้นที่ คือพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำชลประทาน จะไม่มีผลกระทบความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำ ซึ่งมีการบริหารจัดการน้ำได้ดี ถึงแม้อยู่ในช่วงฤดูแล้ง แต่สามารถกักเก็บน้ำได้เพียงพอต่อการใช้งาน ส่วนกรณีเมื่อถึงช่วงที่ฝนทิ้งช่วงตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปก็ยังคงมีน้ำสำรองใช้จนถึงเดือนกรกฎาคมสำหรับพื้นที่ที่อยู่นอกเขตแหล่งน้ำชลประทาน มี 11 พื้นที่เสี่ยงที่ขาดแคลนน้ำภาคการเกษตร อาทิ ภาคเหนือ ที่จังหวัดสุโขทัย กำแพงเพชร และพิจิตร ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดบุรีรัมย์ และภาคกลาง ที่จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นต้น โดยจะมีการวิเคราะห์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาในจุดเสี่ยงดังกล่าว เบื้องต้นกรมชลประทานเตรียมแผนรับมือโดยพื้นที่ที่อยู่นอกเขตที่ใกล้เคียงกับพื้นที่ในเขตชลประทาน สามารถส่งน้ำจากเขื่อนไปสู่แหล่งน้ำธรรมชาติได้ และทำการสำรวจบ่อบาดาลเพื่อทำการส่งน้ำให้อีกทางหนึ่ง โดยกรมชลประทานมีเครื่องสูบน้ำรวม 1,935 เครื่องทั่วประเทศ กระจายสู่ในพื้นที่เสี่ยงแล้วอธิบดีกรมชลประทาน ยังฝากเตือนเกษตรกรและประชาชนที่อยู่พื้นที่เสี่ยงให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และให้ใช้น้ำอย่างประหยัด หากมีแนวโน้มขาดแคลนน้ำให้รีบแจ้งในพื้นที่ ซึ่งมีหน่วยงานที่เข้าไปช่วยเหลือได้ทันที และอย่ากังวลใจ เนื่องจากรัฐบาลได้ในความสำคัญเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมรับมือและแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าวอย่างเต็มความสามารถ